UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA — NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW?

Wiele osób, które wpadły w tzw. spiralę zadłużenia i zaciągają kredyt na spłatę innego zobowiązania, docierają do punktu, z którego bardzo trudno wyjść. Łączna wartość rat do spłacenia jest większa, niż ich miesięczny przychód, przez co nie mają one możliwości, aby spłacać długi, a przez dużą ilość zaciągniętych finansowań, banki nie chcą udzielać nowych kredytów.

Szukając rozwiązania swoich problemów, możesz dostać poradę, aby ogłosić upadłość konsumencką.

W tym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego procesu, czyli:
1. Co to jest upadłość konsumencka
2. Jak wygląda krok po kroku ogłoszenie upadłości konsumenckiej
3. Gdzie można ogłosić upadłość konsumencką
4. Ile to kosztuje i ile trwa cały proces
5. czy można zrobić to samemu
6. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje egzekucję komorniczą

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które pozwala osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, na oddłużenie. Oznacza to, że mogą one zostać zwolnione z części lub całości swoich zobowiązań finansowych takich jak kredyty.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Taka osoba musi być niewypłacalna (brak możliwości spłaty zobowiązań) oraz nie mogła doprowadzić do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów

 1. Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką.
  Na tym etapie należy zgromadzić dokumentację odnośnie zobowiązań; Dokumentacje odnośnie swoich kosztów utrzymania; Informacje i dowody dotyczące sytuacji życiowej.
 2. Złożenie wniosku w sądzie.
  Wniosek składamy w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego zgodnego z właściwością terytorialną dla adresu zameldowania wnioskodawcy. 
 3. Ogłoszenie upadłości.
  Sąd ogłasza upadłość, jeśli uzna, że dłużnik spełnia warunki do jej ogłoszenia
 4. Postępowanie upadłościowe prowadzone przez syndyka.
  W tym etapie syndyk sprawdza zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Zawiadamia wierzycieli, poszukuje majątku upadłego, dokonuje sprzedaży ewentualnych składników majątku, Ustala faktyczne koszty utrzymania i ustala źródła dochodów. W miarę możliwości syndyk gromadzi środki do masy upadłości i na końcu postępowania ustala plan spłaty lub wnioskuje o umorzenie.
 5. Postępowanie w spłacie.
  Jeśli po zakończeniu postępowania likwidacyjnego w majątku dłużnika pozostaną środki, syndyk może ustalić plan spłaty wierzycieli.
 6. Umorzenie zobowiązań.
  Jeśli dłużnik spełni wszystkie warunki postępowania upadłościowego, sąd może umorzyć jego zobowiązania.

Szukasz kancelarii, która pomoże Ci przejść przez ten proces? 

Napisz do nas. Zapewniamy anonimowość. 

Ile kosztuje i ile trwa taki proces?

Czas potrzebny na przeprowadzenie procesu, zależy głównie od tego jak sprawnie uda się przygotować wniosek i złożyć go w sądzie, oraz jak szybko sąd go rozpatrzy. Im szybciej dostarczysz dokumenty wymagane do złożenia wniosku, tym szybciej przebrniesz przez proces.

W naszej kancelarii średni czas, wymagany na złożenie wniosku to jedynie 14 dni.
Sąd na jego rozpatrzenie i ogłoszenie upadłości zazwyczaj potrzebuje od 14 do 60dni.
Całość postępowania do umorzenia lub ustalenia planu spłaty trwa około 12 miesięcy.

Koszt ogłoszenia upadłości jest inny dla każdego przypadku. Pomoc naszej kancelarii w przeprowadzaniu całego procesu zaczyna się od 1999 zł. Jest możliwość płatności ratalnej.

 

9 na 10 wniosków złożonych przez naszą kancelarię, rozpatrzona jest POZYTYWNIE

Można ogłosić upadłość konsumencką samemu?

Teoretycznie, tak. Można ogłosić upadłość konsumencką samemu, składając wniosek do sądu. Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać w sądzie lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek powinien zawierać informacje o dłużniku, jego zobowiązaniach finansowych oraz o przyczynach jego niewypłacalności.

Jednak w praktyce, ogłoszenie upadłości konsumenckiej samemu może być trudne i ryzykowne. Postępowanie upadłościowe jest skomplikowane i wymaga znajomości przepisów prawa. Ponadto dłużnik musi spełnić wiele warunków, aby móc ogłosić upadłość konsumencką.

Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci ustalić, czy spełniasz warunki do jej ogłoszenia i jak przebiegnie postępowanie upadłościowe.

 1. Prawnik pomoże Ci ustalić, czy spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 2. Prawnik pomoże Ci przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 3. Prawnik będzie reprezentował Cię przed sądem w postępowaniu upadłościowym.

Wypełnij formularz poniżej, aby skorzystać z
DARMOWEJ KONSULTACJI 

  Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

  Upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, komornik jest zobowiązany do umorzenia prowadzonego przez siebie postępowania egzekucyjnego.

  Wstrzymanie egzekucji komorniczej oznacza, że komornik nie może już podejmować żadnych czynności zmierzających do ściągnięcia długów od dłużnika. Dotyczy to zarówno czynności już wszczętych, jak i tych, które dopiero miałyby zostać wszczęte.